Første domstolsafgørelse om +/- 15 pct.´-reglen ved forældrekøb©

Retten i Lyngby traf den 22. januar 2024 afgørelse i en sag om værdiansættelse af en ”forældrekøbslejlighed” ved (gave)overdragelse efter +/- 15 pct.´-reglen fra forældre til barn. Ifølge Kammeradvokaten er der tale om den første afgørelse fra domstolene om et forældrekøb.

Sagen kan have betydning for overdragelser af forældrekøbsboliger frem til 2022, hvor skattemyndighederne har afvist at godkende værdiansættelsen. Det gælder også sager, hvor familien har klaget over skattemyndighedernes afgørelse og fået medhold i klagen i Landsskatteretten, men hvor Skatteministeriet siden har indbragt sagen for domstolene.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler