Forældrekøb – værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærs børn – hensyn til eksisterende lejemål – anvendelse af 20 pct.´s nedslag – Landsskatterettens kendelse af 14/3 2016, jr. nr. 15-1423761. ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 14/3 2016 ikke grundlag for at tage hensyn til et tidsbegrænset lejemål med hovedaktionærens barn og dennes bekendte ved værdiansættelsen af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærens børn.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler