Forældrekøb – Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. – en skærpet beskatning©

Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær, medens lejligheden var udlejet til hovedaktionærens søn.

For en uddybende kommentar, se den relaterede artikel nedenfor:
Forældrekøb – værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær – værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn – SKM2013.841.HR

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler