Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab ©

Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med studierne. Et såkaldt forældrekøb.

Ejer forældrene et erhvervsdrivende aktie- eller anpartsselskab, hvor der er opsparet midler med en lav beskatning, vælger forældrene ikke sjældent at lade selskabet købe lejligheden og leje den ud til barnet. En sådan disposition kan udløse uventede skatter hos forældrene i form af fikseret leje, selvom lejligheden udlejes til markedslejen, hvilket blev fastslået i en Vestre Landsretsdom, som SKAT har offentliggjort som SKM 2013.488 V.

Se uddybende nedenfor artiklen : Forældrekøb – lejlighed i hovedaktionærselskab – fikseret leje – SKM2013.488.VL

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler