Forældrekøb – selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn – tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn over markedslejen – SKM2008.633.BR ©

Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 296 og Retten i Odenses dom af 30/6 2008 (SKM2008.633BR) belyser forskellige forhold ved den skattemæssige behandling af selskabers udlejning af boliger til hovedaktionærens børn.

Hovedspørgsmålet er i denne sammenhæng, om lejen skattemæssigt skal fastsættes til markedslejen, eller om lejen skal fastsættes efter de skærpede regler for hovedaktionærers fri rådighed over en helårsbolig, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 9.

For så vidt lejen skal fastsættes til markedslejen, er spørgsmålet dernæst, på hvilket grundlag lejen skal udmåles.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler