Forældrekøb – lejefastsættelse

Undertegnede har læst dit svar vedr. udleje af bolig til familien i sidste uge. d.v.s. d. 12. april 2014

Mener du ikke, at de unge mennesker skal betale mindst den leje, som svarer til forældrenes udgift, således at den årlige leje bør være ca. kr. 61.500?

Såfremt de ikke betaler ca. kr. 61.500 om året, bør man så ikke anse, at de får en skattepligtig gave fra forældrene for den manglende udgift?

Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen