Om hjemmesiden

V.dk er en vidensportal, der formidler nyheder og viden gennem artikler og e-learning på særlige fagområder, herunder skatteret, arveret, selskabsret og bestyrelsesarbejde.

Brug af hjemmesiden er indtil videre gratis.

Vidensportalen er etableret, ejes og drives af advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

En række eksterne advokater yder særlige bidrag til hjemmesiden. Der vil i løbet af efteråret 2017 være lagt omkring 1.000 artikler ind på hjemmesiden. Der er ultimo juni 2016 lagt mere end 900 artikler ind på hjemmeside. Herudover er der produceret enkelte videofilm om blandt andet bestyrelsesarbejde.

Artiklerne under “konkrete emner” samt “svar på spørgsmål” har i vidt omfang tidligere været offentliggjort i Jyllandsposten i perioden 2008-2017. Kommentarer til domme og kendelser, har været offentliggjort af Karnov (tidligere Magnus) i samme periode.

Vidensportalen er baseret på et veldefineret koncept, der bl.a. indeholder et omfattende internt regelsæt vedrørende indsamling, udvikling og formidling af viden. Den formidlede viden er baseret på en i alle relationer streng etisk grundholdning.

_D8B3084_om _D8B3161 Billeder---Nordfløjen-1-(1) Billeder---Nordfløjen-XXX