Disclaimer

Materialer på denne hjemmeside, herunder artikler, domskommentarer, nyhedsbreve, film, m.v. er ikke udarbejdet til eller egnet som grundlag for juridisk eller anden professionel rådgivning, hverken i konkrete sager eller på generelt niveau.

Målsætningen med nærværende hjemmeside er alene at give en generel orientering om et givet emne.  Der tages følgelig forbehold for ændringer i praksis samt ændrede regler efter offentliggørelse af en given artikel m.v.

Forfatterne hæfter ikke for eventuelle fejl eller mangler i den viden, der præsenteres på hjemmesiden. Dette gælder, uanset hvilket medie denne viden formidles i, dvs. uanset om der er tale om artikler, undervisningsfilm eller andre former for undervisningsmaterialer.

Det tilrådes således, at der ikke foretages økonomiske dispositioner udelukkende på grundlag af materiale fra nærværende hjemmeside, men at der i påkommende tilfælde anvendes professionel assistance fra en revisor eller advokat.

Særligt vedrørende spørgsmål – svar kan oplyses, at der er tale om spørgsmål, for hvilke der foreligger dokumentation for samtlige spørgsmål, der er gengivet uden nogen form for ændringer eller censur vedrørende spørgsmålenes forudsætninger.