Forældrekøb – lejefastsættelse – fradragsret ©

Jeg ejer et hus, hvor min søn og hans kæreste bor. De betaler 3.000 kr. om måneden for at bo i huset.

Mine årlige udgifter til huset (ejendomsskat, vand, el, varme, renovation, kreditfore-ningslån) udgør 61.500 kr.

Hvordan er reglerne mht. beskatning, skattefradrag m.v., og skal der laves en egentlig lejeaftale?

Jeg bor selv i en anden kommune.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler