Forældrekøb, I. del. – De skattemæssige grundregler for forældrekøb ©

Med et rekordstort antal ansøgere til de videregående uddannelser er den årlige jagt på studieboliger for længst gået i gang. Mange forældre vælger at skyde genvej i boligkøen ved at købe en bolig, typisk en lejlighed, til det studerende barn (forældrekøb). De skattemæssige forhold har stor betydning for økonomien i et forældrekøb.

I denne artikel omtales nogle af de skattemæssige grundregler for forældrekøb. Artiklen vil blive fulgt op med 2 uddybende artikler i Spørg om Penge.

I næste artikel den 18. juli 2015 omtales spørgsmålet om fastsættelse af lejen for forældrekøbsboligen.

Den 25. juli 2015 omtales de skattemæssige forhold ved et senere salg af boligen til barnet.

Vis hele artiklen