Omvendt forældrekøb – Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre SKM2016.629.LSR ©

Landsskatterettens kendelse af 11/11 2016 belyser afstandskriteriet ”i tilknytning til” i ligningslovens § 12 A vedrørende fastsættelse af leje ved udlejning af en bolig til forældre i tilknytning til skatteyderens bolig. (omvendt forældrekøb)

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler