Forældrekøb – efterfølgende afståelse ©

Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om ”forældrekøb”, hvor mangel på boliger til overkommelige priser i de større studiebyer giver forældre anledning til at overveje køb af en bolig til et studerende barn. Der er højsæson for sådanne forældrekøb i disse måneder. Ved overvejelser om køb af en lejlighed til barnet indgår de skattemæssige konsekvenser selvsagt med stor vægt.

Sidenhen melder sig spørgsmålet om de skattemæssige konsekvenser ved salg af boligen, enten eksternt eller til barnet. Dette omtales nedenfor.

Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen