Forældrekøb – værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær – værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn – SKM2013.841.HR ©

Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om grundlaget for værdiansættelse af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær, medens lejligheden var udlejet til hovedaktionærens søn.

——
Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler