Overdragelse af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver – værdiansættelse – SKM2012.25.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 685 LSR. ©

Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 9/12 2011 Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2010, 685 LSR, hvorefter en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til eneanpartshaveren kunne værdiansættes på grundlag af lejlighedens værdi som udlejet, uanset at lejligheden var udlejet til anpartshaverens egne børn. Med afgørelsen er knæsat en klar skillelinie mellem på den ene side tilfælde, hvor en udlejet ejendom overdrages til den hidtidige lejer, jf. TfS 2005, 363, hvor lejligheden skal vurderes som ”fri”, og på den anden side tilfælde som det foreliggende, hvor lejligheden overdrages til andre, herunder lejerens forældre.

Vis hele artiklen