Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærens nærtstående – Landsskatterettens kendelse af 30/5 2017, jr. nr. 15-327076 ©

Landsskatterettens kendelse af 30/5 2017 om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til aktionærens søn illustrerer betydningen af et syn og skøn i værdiansættelsessager.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler