Skønsusikkerhed ved værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær ©

Højesteret har ved dom af 15/6 199, ref. i TFS 1998,484 samt i U1998.1299H , fastslået, at en afvigelse på ca. 12 pct. mellem den aftalte overdragelsessum og værdien i handel og vandel ved overdragelse af fast ejendom fra aktionær til selskab udløser skattemæssig korrektion.

Højesteret har herved strammet hidtidig, administrativ praksis

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler