Aktionærlån – ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær – ændring af værdiansættelsen – skatteforbehold – Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.795.SR.

Landsskatterettens kendelse af 23/10 2015 belyser samspillet mellem ligningslovens § 2 og § 16 E om aktionærlån ved korrektion af overdragelsessummen ved overdragelse af fast ejendom fra selskab til aktionær. Landsskatteretten nåede frem til, at en af SKAT fastsat forhøjelse af en given overdragelsessum for ejendommen ikke ville blive betragtet som et ulovligt aktionærlån, hvis hovedaktionærerne indbetalte differencen mellem den af parterne aftalte overdragelsessum og den af SKAT fastsatte handelsværdi til selskabet.

Sagen belyser endvidere, hvor langt skatteyderen kan “strække” et skatteforbehold i henseende til afvigelse mellem pdes den aftalte værdi og pdas handelsværdien.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler