Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær ©

Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten tager loven afsæt i, at selskab og aktionær hver især er selvstændige retssubjekter med selvstændige rettigheder og forpligtelser. Dette gælder, selv om aktionæren så at sige ejer selskabet gennem sit ejerskab til selskabets aktier.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler