Salg af ejendom fra selskab til aktionær – Aktionærlån – Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld – SKM2013.113.SR. ©

Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR, at berigtigelse af købesummen ved udstedelse af sælgerpantebrev ved salg af en normalt prioriteret ejendom fra selskab til aktionær måtte anses som en udlodning efter reglerne om beskatning af aktionærlån.

Vis hele artiklen