Beskatning af aktionærlån ©

Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler om udlån fra selskab til personaktionær, de såkaldte aktionærlån. De nye regler kan i nogle tilfælde kan få store konsekvenser for aktionær og selskab. Skattevæsenet har nu offentliggjort den første afgørelse om disse regler, og der er ikke lagt an til nogen lempelig behandling.

Vis hele artiklen