Aktionærlån – aktuel praksis ©

SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser om den skattemæssige behandling af aktionærlån, jf. ligningslovens § 16 E. Afgørelserne belyser den skatteretlige fortolkning af begrebet ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”, jf. § 16 E, stk. 1, 2. pkt., 1. led, herunder forholdet til fortolkningen af begrebet ”sædvanlig forretningsmæssig disposition” i selskabslovens § 212.

Vis hele artiklen