Gælder + / – 15 pct.-reglen ikke længere ved arveovergang?©

Vestre Landsret og Østre Landsret traf hver især i juni 2019 en afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer. Der er tale om vidtgående afgørelser, der kan få betydning for generationsskifte af fast ejendom. Særligt Østre Landsrets afgørelse af 12. juni 2019 giver grundlag for overvejelser om fremskudt generationsskifte ved overdragelse i levende live eksempelvis ved hel eller delvis gaveoverdragelse.

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler