Nyeste praksis om værdiansættelsescirkulæret©

Landsskatteretten har med to afgørelser offentliggjort den 7. november 2018 på ny taget stilling til +/- 15 pct.-reglen i forbindelse med en gaveoverdragelse af fast ejendom indenfor den nærmeste familie.

Med afgørelserne har Landsskatteretten sendt et klart signal om, at +/- 15 pct.-reglen på gaveområdet fortsat står som et meget klart udgangspunkt for værdiansættelsen.

Som det fremgår af artiklen, kan der efter vores opfattelse sættes et spørgsmålstegn ved, om disse afgørelser strider mod Højesterets kendelse fra 2016, ref. i SKM2016.279HR.

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler