+/- 15 pct.´s reglen – gælder den stadig ved overdragelse af fast ejendom indenfor familien? ©

Ved overdragelse af fast ejendom indenfor den nærmeste familie har værdiansættelsescirkulæret – hvorefter værdien af ejendommen kan ansættes til den senest kendte offentlige vurdering +/- 15 pct. – gennem de seneste mange år været et fast pejlemærke ved værdiansættelsen, og dermed for skatter og afgifter udløst i anledning af overdragelsen.

Men nu blæser der måske nye vinde på området.

!!! OBS!!! Se seneste: “Værdiansættelsescirkulærets gennemslagskraft skal prøves ved domstolene” samt

Senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler