+/- 15 pct.’s reglen – arveudlæg fra dødsbo til arving – Højesterets kendelse af 8. marts 2016 (Efterfølgende offentliggjort som SKM2016.279.H)

Højesteret har ved en kendelse af d.d. SKM2016.279.H. taget stilling til rækkevidden af +/- 15 pct.´s reglen ved udlæg af fast ejendom fra dødsboer til arvinger. Kendelsen kan få væsentlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for de mange dødsboer, hvor der sker arveudlæg af fast ejendom, og for arvingerne som udlægsmodtagere tillige arveretlige konsekvenser.

Med kendelsen har Højesteret føjet en væsentlig undtagelse til praksis om værdiansættelse af en ejendom til +/- 15 pct. af den seneste offentlige vurdering: Herefter kan en værdiansættelse til +/- 15 pct. af den seneste offentlige vurdering ikke forventes anerkendt, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Relaterede vidensartikler