Afvisning af bindende svar – værdiansættelse i dødsbo – SKM2009.534.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/6 2009, at SKAT ikke kan afgive bindende svar om værdiansættelse af aktiver i et dødsbo.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler