Er værdiansættelsescirkulæret under pres? ©

Ved overdragelse af fast ejendom indenfor den nærmeste familie har værdiansættelsescirkulæret, hvorefter værdien af ejendommen kan ansættes til den senest kendte offentlige vurdering +/- 15 pct., gennem de seneste mange år været et fast pejlemærke ved værdiansættelsen – og dermed for skatter og afgifter udløst i anledning af overdragelsen.

Men nu blæser der måske nye vinde på området.

!!! OBS!!! Se efterfølgende artiklerne: “Nyeste praksis om værdiansættelsescirkulæret” vedrørende SKM2018.551.LSR samt om samme afgørelse, der nu er indbragt for domstolene, omtalt i artiklen “Værdiansættelsescirkulærets gennemslagskraft skal prøves ved domstolene”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler