Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte©

Gennem snart 40 år har +/- 15 pct.-reglen (værdiansættelsescirkulæret fra 1982) spillet en afgørende rolle for skatter og afgifter ved generationsskifte af fast ejendom i den nære familie. Nu er der nye – men næppe mindre komplicerede – regler på vej.

I artiklen omtales dels et udkast til en revision af cirkulæret og dels et styresignal, der synes at være gældende allerede nu – og formentlig for allerede foretagne overdragelser.

Se endvidere nedenfor under Relaterede vidensartikler: Høringssvar til revision af cirkulæret og styresignalet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler