Høringssvar til udkast til værdiansættelsescirkulæret samt styresignal

Knud Maegaard, Agroskat – en af de fremmeste indenfor blandt andet generationsskifte – har d. 2. juni 2020 efter opfordring udarbejdet et høringssvar vedrørende udkast til styresignal samt ændringer af værdiansættelsescirkulæret (+/- 15 pct. reglen).

Høringssvaret er efter tilladelse fra Knud Maegaard lagt ind på hjemmesiden V.dk .

Knud Maegaard er mangeårigt medlem af ERFA2011, der blev stiftet i 1983.

Se også nedenfor artiklen: “Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte©” om udkastet til styresignal samt udkastet til ændringer af værdiansættelsescirkulæret (+/- 15 pct. reglen)

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler