Værdiansættelse af aktier – værdiansættelseskriterium – objektiv eller subjektiv værdi – SKM2013.726.VLR, jf. tidligere SKM2012.499.BR ©

Vestre Landsret fandt ved en dom ref. i SKM2013.726.VLR, at aktierne i et litauisk selskab ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter skulle ansættes til værdien for netop denne køber – og ikke den mindre værdi for en uafhængig tredjemand med rimelig viden om alle relevante forhold vedrørende selskabet og den pågældende branche (tekstilindustrien). Det skatteretlige vurderingsgrundlag blev således baseret på en subjektiv – og ikke objektiv værdiansættelse.

Vis hele artiklen