Generationsskifte af fast ejendom ved gaveoverdragelse med succession©

En afgørelse fra Landsskatteretten offentliggjort den 8. november 2018 (SKM2018.552.LSR) har – særligt for overdragelse af fast ejendom – bidraget til afklaring af samspillet mellem på den ene side værdiansættelsescirkulæret og på den anden side reglerne om succession ved overdragelse af aktiver i levende live.

Afgørelsen medfører en særdeles gunstig retsstilling ved generationsskifte af fast ejendom anvendt i en erhvervsvirksomhed, herunder et landbrug.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler