Status på +/- 15 pct.-reglen ©

+/- 15 pct. reglen (værdiansættelsescirkulæret) har siden 1982 haft afgørende betydning for værdiansættelsen af fast ejendom ved generationsskifte. Dette gælder både ved gave og ved arv.

Med domstolenes opbakning har skattemyndighederne dog navnlig de seneste år gnavet væsentlige bidder af +/- 15 pct. reglen. Værdiansættelsen af fast ejendom ved arveovergang har været problematisk i nogle år. Og nu er skattemyndighederne også ved at lægge an til at skærpe praksis om værdiansættelsen ved overdragelse af fast ejendom i levende live.

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler