Generationsskifte ved anvendelse af A/B modellen – Ny praksis i vente©

Gennem mange år har den såkaldte A/B model været et af de foretrukne værktøjer ved generationsskifte. Det skyldes nogle skattemæssigt favorable afgørelser fra Skatterådet fra 2003 om bl.a. værdiansættelsen ved denne form for generationsskifte. Praksis er efterfølgende strammet.

I en afgørelse fra 2019, SKM2019.371.SR, er der gjort endeligt op med denne gunstige praksis om værdiansættelsen, men dog således, at Skatterådet har besluttet at indrømme et vist varsel, før de nye værdiansættelsesprincipper finder anvendelse.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler