Generationsskifte af landbrugsejendom – kursansættelse af eventualskat – SKM2015.131.LSR ©

Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.131.LSR anerkendte Landsskatteretten, at en latent skattebyrde ved overdragelse af landbrugsejendomme med succession efter kildeskattelovens § 33 C kunne ansættes til kurs 79.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler