Generationsskifte af landbrugsejendom – succession – SKM2012.477.LSR ©

Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af aktiver med skattemæssig succession kan ske kompensation for latent skat enten ved reduktion af aktivets handelsværdi efter kildeskattelovens § 33 C eller ved beregning af en passivpost efter § 33 D. I overensstemmelse med styresignalet offentliggjort i SKM2011.406.SKAT tiltrådte Landsskatteretten videre, at der ikke er mulighed for at bringe begge bestemmelser i anvendelse på samme tid.

Vis hele artiklen