Skærpede pengetank-regler – generationsskifte og succession ©

Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetank-regel kan et generationsskifte i de danske virksomheder blive langt mere kostbart end hidtil. De nye regler skal efter forslaget træde i kraft den 1. januar 2012. Har man ønske om at generationsskifte efter de nugældende, lempelige regler, skal det ske inden 1. januar 2012.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler