Beskatning ved skilsmisse ©

I Spørg om Penge den 2. juli 2011 omtalte jeg nærmere, hvorledes man afgrænser ægtefællernes formuer. Denne artikel har affødt adskillige henvendelser, som vil blive besvaret successivt. I nærværende artikel omtales de skattemæssige konsekvenser af ejerforholdet, når ægteskabet ophører ved død eller skilsmisse og der blandt andet udveksles aktiver som led i formuedelingen, også kaldt bodelingen.

Vis hele artiklen