Ægtefællers formuer ©

Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende til hæftelse over kreditorer, samt hvilken ægtefælle, der kan disponere over aktivet. Endvidere kan ejerforholdet have afgørende betydning ved skilsmisse eller død.

Vis hele artiklen