Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt ©

Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (www.bm.dk), er det tanken at sidestille ugifte samlevende med ægtefæller derved, at hvis den ene part har en indtjening, som er tilstrækkeligt til at forsørge begge de samlevende, skal den anden part ikke kunne opnå kontanthjælp.

Det er heroverfor anført, at mens ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt efter loven, gælder dette ikke papirløse samlevende. Der bør derfor ikke tages hensyn til en samlevers indkomstforhold.

Men hvad ligger der egentlig i princippet om ægtefællers gensidige forsørgelsespligt?

Vis hele artiklen