Virksomhedsskatteordningen – generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom – berigtigelse af købesummen ved udlån til børn – SKM2014.70.SR ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i SKM2014.70.SR, at hel eller delvis berigtigelse af en handelsvirksomhed med fast ejendom ved et forrentet anfordringstilgodehavende måtte anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen for sælgeren. Dette gjaldt, uanset om anfordringstilgodehavendet blev sikret ved udstedelse af ejerpantebrev.

Vis hele artiklen