Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler – Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar ©

Afskaffelse af formueskattekursen samt et lovudkast om nye regler, hvor bindende svar om værdiansættelse ikke gælder, hvis der er en afvigelse på mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. mellem på den ene side aktivets handelsværdi og på den anden side værdiansættelsen i henhold til det bindende svar, vil i mange tilfælde vanskeliggøre eller helt umuliggøre et generationsskifte.

Se også videofilmen fra 20/5 2015: “Værdiansættelse og bindende svar herom” i “Videofilm – nyheder og præsentationer”også videofilmen om bindende svar og værdiansættelse i “videofilm – nyheder”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler