Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo ©

Arvinger skal ved dødsboets afslutning træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I visse tilfælde kan det være fordelagtigt – indenfor lovens rammer – at sætte værdien højt, eventuelt ved en konkret vurdering. Andre gange lavt. Ikke sjældent ses det, at arvingerne vurderer de skattemæssige konsekvenser forkert, og sætter værdien for højt for at udgå at betale avanceskat ved senere salg. Spørgsmålet er herefter, om det er muligt at ændre værdiansættelsen i boopgørelsen. I artiklen belyses de overvejelser, arvinger bør gøre sig vedrørende værdiansættelsen samt mulighederne for med skattemæssig virkning at ændre værdiansættelsen.

Se også videofilmen: “Værdiansættelse og bind..

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler