Gaveoverdragelse – unoterede anparter – værdiansættelse – vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982-værdiansættelsescirkulæret – SKM2015.57.SR ©

Skatterådet antog ved et bindende svar af 11/11 2014, at en beregnet handelsværdi af et unoteret selskabs aktiver efter pengetankreglen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, ikke udelukkede en værdiansættelse af anparterne i samme selskab efter cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 17, stk. 2, til formueskattekursen ved en samtidig gaveoverdragelse af anparterne fra fader til datter.

Vis hele artiklen