Tynd kapitalisering – værdiansættelse af større aktiepost – SKM2011.15.HR. ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret selskab skulle værdiansættes til børskursen og ikke til erhververens – højere – anskaffelseskurs ½ år tidligere i relation til reglerne om tynd kapitalisering, jf. selskabsskattelovens § 11.

Vis hele artiklen