Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges – SKM2008.682 ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 19/8 2008, at der ikke var hjemmel til at beskatte en svigersøn af genvundne afskrivninger ved svigersønnens afståelse af en landbrugsejendom, som svigersønnen havde erhvervet af sin svigerfader med skattemæssig succession, uanset at svigerbørn ikke kan succedere efter kildeskattelovens § 33

Vis hele artiklen