Overdragelse med succession – værdiansættelse – SKM2008.876LSR, jf. tidligere TfS 2007, 532.©

Landsskatteretten har ved en kendelse af 10/9 2008 underkendt Skatterådets bindende svar ref. i TfS 2007, 532, og har således fastslået, at aktiver overdraget med skattemæssig succession skal værdiansættes under hensyntagen til den udskudte skatteforpligtelse, som overtages af erhververen.

Vis hele artiklen