Dødsbobeskatning – skattefritagelse ved insolvens på grund af gavedispositioner – Vestre Landsrets dom af 14/11 2016, sagsnr. V.L. B-1418-15, jf. tidligere Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, jr. nr. 13-3982574. ©

Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/11 2016 Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, hvorefter et dødsbo som insolvent måtte anses for skattefritaget efter dødsbo-skattelovens 52, uanset at boets insolvens skulle henføres til afdødes betydelige gavedispositioner kort tid før dødsfaldet. En ellers skattepligtig boindkomst på ca. 12,6 mio. kr., hovedsageligt i form af avance ved salg af landbrugsejendomme, kom herefter ikke til beskatning med en skattebesparelse på ca. 6,2 mio. kr. til følge.

Dødsboet var repræsenteret af advokat Jan Børjesson

Se selve dommen nedenfor: Dommen: Generationsskifte – planlægning med massive skattebesparelser til følge.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler