Dommen: Generationsskifte – planlægning med massive skattebesparelser til følge

En ny dom åbner mulighed for avanceret planlægning af et generationsskifte.

Ved at gaveoverdrage større summer – der ellers ville falde i arv – kan det efterfølgende dødsbos nettoformue reduceres så meget, at boet bliver skattefrit.

Skattefriheden indebærer, at betydelige kapitalgevinster, herunder genvunde afskrivninger, ejendomsavancer m. v. ikke beskattes, men tilgår arvingerne.

Dommen, hvor skatteyderen var repræsenteret af Jan Børjesson, er offentliggjort her – dog i anonymiseret form.

Se artiklen: Dødsbobeskatning – skattefritagelse ved insolvens på grund af gavedispositioner – Vestre Landsrets dom af 14/11 2016, sagsnr. V.L. B-1418-15. (Se nedenfor relaterede vidensartikler)

Vis hele artiklen