Dødsbobeskatning – grænser for skattepligt – beregningsgrundlag – andel af fællesboet – Landsskatterettens kendelse af 30/8 2012, jr. nr. 11-01258 – SKM2012.524.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 30/8 2012, at grænserne for dødsboers skattepligt i dødsboskattelovens § 6 er knyttet til værdien af afdødes andel af fællesboet og ikke – som hidtil antaget i administrativ praksis – til værdien af hele fællesboet. Landsskatterettens kendelse er således udtryk for en ændring af praksis for afgrænsningen af, hvornår et dødsbo er skattepligtigt.

Sagen blev ført af Leo Jantzen samt Stinne Richter Berg

Vis hele artiklen