Dødsbobeskatning – skattefritagelse ved insolvens på grund af gavedispositioner – Landsskatterettens kendelse af 13/4 2015, jr. nr. 13-3982574 ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 13/4 2015, at et dødsbo som insolvent måtte anses for skattefritaget efter dødsboskattelovens 52, uanset at boets insolvens skulle henføres til afdødes betydelige gavedispositioner kort tid før dødsfaldet. En ellers skattepligtig boindkomst på ca. 12,6 mio. kr., hovedsageligt i form af avance ved salg af landbrugsejendomme, kom herefter ikke til beskatning med en skattebesparelse på ca. 6,2 mio. kr. til følge. Retsformanden, der dissentierede, stemte for at stadfæste SKAT´s afgørelse om beskatning af boet, da boets stilling som insolvent måtte anses som konstrueret med det formål at undgå skattepligt for boet.

Se nu VLD 14.11 2016 nedenfor

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler